Poděkování


Chtěli bychom poděkovat našim sponzorům a spolupracovníkům, bez jejichž pomoci by byla naše činnost vážně ochromena. Velké díky patří také všem návštěvníkům, kteří formou dobrovolného vstupného pomohli snížit provozní náklady a tím umožnili zpřístupnit pevnost dalším návštěvníkům!

Comments are closed.