Expozice

  • Uniformy ozbrojených složek v tehdejší Československé republice (1918-1938)
  • Interiér srubu MO-S 21 Jaroš upraven do podoby z r. 1938
  • Vojenské nálezy z okolí srubu a další výstroj a výzbroj čs. armády
  • Hraniční systém IPPEN stavěný v tehdejším pohraničním pásmu ČSR

 

 


 

 

Comments are closed.