MO-S 22

Československé opevnění budované v letech 1935 – 1938 je linie pevností, která měla sloužit k obraně státních hranic tehdejšího Československa proti útoku ze strany Německa a částečně také Maďarska. Do osudného roku 1938 se zdaleka nepodařilo celou linii dokončit. Postavené pevnosti, ať lehkého, tak těžkého opevnění se nepodařilo plně vyzbrojit. Linie opevnění zkrátka nebyla v roce 1938 připravená plně čelit nepříteli. Je však důkazem toho, jak bylo předválečné Československo odhodláno bránit svoji nezávislost.

MO-S 22 je samostatný, oboustranný, dvoupodlažní pěchotní srub postavený ve III. stupňové odolnosti (stropnice 2,5 m, čelní stěna 2,75 m a stěny hlavních střílen 1,25 m), vybetonovaný firmou p. Nekvasila Praha. K jeho zvláštnostem patří například umístěné WC v bojovém patře, obracené uzávěry granátových skluzů. V tom to srubu měli svou ubikaci a kancelář dělostřelečtí pozorovatelé. Taktéž může shlédnout dochované německé střílny.

Hlavní zbraně MO-S 22 byly L1 (označení pro kanón vz. 36, ráže 47 mm spřažený s těžkým kulometem vz. 37 ráže 7,92 mm) a zbraň M (označení pro dva spřažené těžké kulomety vz. 37 ráže 7,92 mm) v levé i pravé střelecké místnosti. Ve stropnici srubu byly zabetonovány 2 pancéřové prvky se silou stěny 30 cm, sloužící k pozorování a obraně srubu v předpolí. Oba zvony byly vybaveny zbraní LK vz. 26 (lehký kulomet vz.26 ráže 7,92 mm).

Další výzbroj pak tvořily 4 lehké kulomety vz.26 pod betonem, které sloužily k ochraně střílen hlavních zbraní a ochraně vchodu ze střeleckých místností. K obraně také sloužily granátové skluzy, které zajišťovaly ochranu tzv. slepých míst, které nebylo možno prostřelovat z ostatních zbraní.

Od roku 2013 jsme srub opět zpřístupnili veřejnosti. Zahájili jsme vyklízení srubu, úklid okolí, zajistili provizorní osvětlení a připravili pro Vás ne malé množství poválečné expozice.

Jste srdečně zváni k návštěvě našeho muzea. Vstupné je pouze provozní. Přijde se k nám podívat, jak bylo čs. opevnění technicky a vývojově odlišné. Co bunkr, to originál.

 

 

 

Comments are closed.